Leeuwarder Watersport

Werkzaamheden haven gestaakt

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandagavond heeft het bestuur besloten om de werkzaamheden met de vrijwilligers in de haven tijdelijk te staken. Wij achten het niet verantwoord om met elkaar te klussen. Alleen de noodzakelijke dingen zullen door havenbeheer worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het verzamelen en laten controleren van onze brandblussers. U zult begrijpen dat dit wel prioriteit heeft. Verder zal Paul Zwarts met een aannemer in de haven enkele klussen uitvoeren.

Na 19 januari zullen we aan de hand van de nieuwe regels gaan kijken wat er mogelijk is. Ook in de haven vragen wij onze leden om afstand van elkaar te houden.

Werkzaamheden haven gestaakt
Schuiven naar boven