Werkgroep nieuwbouw

Eind januari is er door het bestuur van de LWS een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep Nieuwbouw gaat zich de komende tijd bezig houden met de nieuwbouwplannen in onze haven. Het betreft hier de (gedeeltelijke) vervanging van de schiphuizen 34 tot en met 44.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Ronald Gerlofsma
  • Joop de Graaf
  • Johan Rutkens
  • Paul Zwarts

De taakverdeling binnen de commissie is nog niet bekend.

Werkgroep nieuwbouw
Schuiven naar boven