Wederom een geslaagde vrijwilligersdag!

Geslaagde vrijwilligersdag 2017

Vanmorgen zijn een aantal vrijwilligers actief geweest binnen de verenigingshaven. Vele klussen, waaraan de havenbeheerders niet toekwamen, zijn afgerond. Gelukkig viel het weer mee waardoor ook de meeste buitenklussen konden worden geklaard.
Hubert Flisijn verzorgde de catering: uiteraard prima verzorgd.
Iedereen hartelijk dank voor de inzet, ook Paul Zwarts die e.e.e. had gecoördineerd samen met Atze Klijnsma en Coen de Graaf.
Zonder inzet van onze leden is het instandhouden van onze haven niet meer mogelijk.
Het nieuwe bestuur is voornemens om een vrijwilligersbeleid op te stellen, zoals zoveel verenigingen. waarin de rechten en plichten van onze leden komen te staan opdat een ieder zijn/haar steentje gaat bijdragen, wellicht alleen als financiële bijdrage!

Wederom een geslaagde vrijwilligersdag!
Schuiven naar boven