Waterleiding weer opengezet in LWS-haven

De havenbeheerders hebben vandaag ( 27 maart) de waterleiding weer geopend, de drinkwaterkranen kunnen dus weer worden gebruikt.
Als reminder:
Krachtens artikel 16, lid g is het niet toegestaan om het water te gebruiken om de vaartuigen  mee te wassen c.q. af te spoelen.

Waterleiding weer opengezet in LWS-haven
Schuiven naar boven