Water aangesloten

 

Vanaf vandaag is de waterleiding in de verenigingshaven weer aangesloten.

Volledigheidshalve wijzen wij u op de bepaling in ons havenreglement artikel 16, sub 9 ” het is verboden leidingwater te gebruiken voor het wassen van boten”.
De havenmeesters gaan hierop toezien.

foto van Vereniging "Leeuwarder Watersport" LWS.
Water aangesloten
Schuiven naar boven