Wat is er besproken in de bestuursvergadering van 31 mei 2016

De volgende zaken zijn aan de orde geweest (samenvatting):

–          Overdracht secretariaat;

–          Kamer van Koophandel inschrijving van de nieuwe bestuursleden opdat ook de ING-bank kan worden geïnformeerd en bankpassen beschikbaar komen;

–          Sleutelbeheer (wie krijgt welke sleutel en welke sloten worden vervangen);

–          Voortgang binnen de commissies “Havenzaken” en “de Kajuit” (wat hebben de vrijwilligers nodig aan materiaal/middelen);

–          Communicatie naar de leden (zie o.a. de vernieuwde website en ons Facebook-account)

–          Welke activiteiten gaan er komen o.a. in het kader van het 100-jarig bestaan

–          De heer Gerlofsma uit Assen, die zich had aangemeld om een interim-bestuursfunctie te gaan vervullen,  gaat vanaf 6 juni meedraaien binnen het bestuur.
Ronald Gerlofsma heeft ruime ervaring binnen de accountancy/financiële administratie. (hij is nog geen definitief bestuurslid).
 

Wat is er besproken in de bestuursvergadering van 31 mei 2016
Schuiven naar boven