Volop activiteit in haven: groot onderhoud aan boothuizen!

Onze havenbeheerders Atze Klijnsma, Coen de Graaf plegen groot onderhoud aan sommige boothuizen.
Het betreft hier achterstallig onderhoud. Jelte Kloostra assisteert daar waar het kan.
We moeten ons realiseren dat Jelte, Coen en Atze gewoon vrijwilligers zijn die dit werk geheel belangeloos verrichten.
Als vereniging zijn we hen veel dank verschuldigd.

Volop activiteit in haven: groot onderhoud aan boothuizen!
Schuiven naar boven