Verslag najaarstocht in clubboek 2018

 

In het clubboek 2018 staat op pagina 26 en 27 een uitgebreid verslag over de Najaarstocht 2017 op 21 oktober 2017.
Per abuis is de naam van de schrijver van dit artikel, mevrouw Magda Hoekstra uit Enschede, niet vermeld.
De redactiecommissie biedt mevrouw Hoekstra haar excuses hiervoor aan.

Verslag najaarstocht in clubboek 2018
Schuiven naar boven