Uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)

De geplande ALV op 9 mei is uitgesteld tot nader bericht.
Uiteraard heeft e.e.a. te maken met de thans geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Naar verwachting zal de ALV dit najaar plaatsvinden. Zie de e-mail en/of brief die u hierover krijgt.
Bestuur LWS

Uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)
Schuiven naar boven