Twee nieuwe Leden van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 21 april jongstleden zijn Tjalling de Jong en Jelte Kloostra benoemd tot Leden van Verdienste.

Tjalling de Jong is dit jaar 25 jaar lid van de vereniging.
Van 2005-2011 was hij voorzitter en van 2016-2017 interim-voorzitter, nadat hij zitting had genomen in de commissie van Goede Diensten die, na een bestuurlijke crisis, de vereniging weer in rustiger vaarwater wilde brengen en hetgeen ook gelukt is. Tjalling heeft daartoe lastige gesprekken moeten voeren maar  deed dat op de hem kenmerkende rustige manier, zodat zaken niet escaleerden!
Jarenlang is hij al lid van de activiteiten-commissie: de commissie die elk jaar een Voor- en Najaarstocht weet te organiseren en participeert hij ook nog binnen de commissie die het clubboek samenstelt en uitbrengt.

Jelte Kloostra is lid sinds 2002.
Jelte, is  jarenlang verantwoordelijk om de kosten van ons clubboek te verlagen door adverteerders te benaderen en te bewegen een advertentie te plaatsen in ons clubboek.
Dat doet hij op een eigen, innemende wijze, en hij weet op deze wijze veel adverteerders binnen te halen, en, misschien nog wel belangrijker, te behouden.
Hierdoor is het voor de vereniging mogelijk om het clubboek in de huidige vorm uit te brengen, en dit zonder de contributie te verhogen.
Tjalling zat eveneens in de commissie van goede Diensten.
Voorafgaand aan deze commissie was hij, en ook Tjalling heeft hier  vele uren aan gespendeerd, al druk doende om de bestuurlijke impasse te doorbreken.
Tevens helpt Jelte de afgelopen jaren de havenbeheerders met het onderhoud binnen de haven.

Als blijk van grote waardering voor de jarenlange inzet heeft het bestuur van de LWS besloten om Tjalling de Jong en Jelte Kloostra  te benoemen tot
Lid van Verdienste van de LWS.  De Oorkonde die hierbij hoort is door de voorzitter Gerard de Graaf aan beide leden uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

 

Twee nieuwe Leden van Verdienste
Schuiven naar boven