Taakverdeling binnen het bestuur

Gisteravond is het bestuur in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen geweest.
De volgende taakverdeling is afgesproken:

Voorzitter:
de heer G.S. ( Gerard ) de Graaf, Heerenveen.

Secretaris:
de heer P. (Palle) Bruggeman, Boksum. ( na een inwerkperiode)

Penningmeester:
de heer R.G. ( Ronald) Gerlofsma, Assen.

Bestuursleden:
de heer P.J. ( Paul) Zwarts, Leeuwarden.
Paul is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor “havenzaken” (o.a. toewijzing ligplaatsen etc.etc.)

de heer A. (Albert) Tonnis, Giekerk.
Albert is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor het clubhuis “de Kajuit”.

Algemene bestuursleden ( vanuit hun expertise inzetbaar voor projecten etc.):

de heer C ( Corné) van der Erve, Dearsum
de heer  A. ( Arjen) de Wit, Hijlaard.

Taakverdeling binnen het bestuur
Schuiven naar boven