Verenigingsinfo

Bijgaand de statuten van de vereniging, het Huishoudelijk Reglement en het clubboek.

Statuten:
statuten LWS

Het Huishoudelijk Reglement versie 2019:

LWS Huishoudelijk Reglement 2019

Havenreglement LWS 2019:

Havenreglement LWS 2019

Het Clubboek LWS 2020:

49297 2020 clubblad Watersportvereniging LWS LR

Het rooster van aftreden m.b.t. de gekozen bestuursleden van de vereniging:

Rooster-van-aftreden-LWS versie 2020:

Rooster-van-aftreden-LWS versie 2020

Conform de bepalingen in de Statuten hierbij een volmacht indien u, op eigen initiatief (!!) iemand een volmacht wenst te geven:

Volmacht nieuwe statuten

Schuiven naar boven