Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering op 5 juni 2019

De volgende zaken zijn besproken/aan de orde gekomen:

  • Verkoop opstal familie Bij de Leij en juridische afhandeling
  • Evaluatie Vrijwilligersochtend 11 mei 2019
  • Voorbereidingen Najaarstocht 28 september en Vrijwilligersochtend 14 september
  • Hoe nu verder met de opstallen nu de asbestsanering niet doorgaat
  • Plaatsen Kasten 220V m.b.t. meten verbruik elektriciteit door leden
  • Hoe nu verder met LeBret ( sloop was gepland maar wellicht zijn er nu andere opties)
  • Rooster van aftreden ( 2 bestuursleden niet herkiesbaar waaronder de voorzitter) en hoe de continuïteit te waarborgen gelet op het gelijktijdig aantreden van het vrijwel het gehele bestuur als opvolgers van het interim-bestuur in 2017.
Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering op 5 juni 2019
Schuiven naar boven