Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering op 11 maart 2020

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 11 maart 2020.

De vergadering die gepland stond voor 12 februari is komen te vervallen!

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

 • Aanslagen WOZ vanuit de Gemeente Leeuwarden. Door ons gemaakt bezwaar vorig jaar is de aanslag fors lager dan vorige jaren.
 • De problematiek rondom het opstalrecht van mw. Habokothé is opgelost, de notaris heeft deze zaak veel te lang laten liggen en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden.
 • De planning voor diverse activiteiten lopen voorspoedig: voor de laatste conference van Teake van der Meer is veel belangstelling.
 • De voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering is gereed.
 • Er komt binnenkort een overleg met de Havenbeheerders waarbij o.a. de planning voor 2020 aan de orde zal komen
 • Paul Zwarts heeft een aantal scenario’s uitgewerkt m.b.t. schiphuis Lebret: hoe nu verder….
 • Een drietal bestuursleden hebben een schouw uitgevoerd in de boorhuizen aan de Noordzijde met als doel het in kaart brengen van de elektrische installaties aldaar.
 • Er is binnenkort overleg tussen het bestuur van de St. Nieuwe Leeuwarder Jachthaven en een delegatie van onze vereniging.
 • De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De leden van de commissie lichten eea toe op de ALV.
 • De vrijwilligersvergoedingen zijn vastgesteld en op onderdelen aangepast.
 • De vergaderdata voor het najaar zijn vastgesteld ( zie de website onder bestuur).
Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering op 11 maart 2020
Schuiven naar boven