Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 15 april 2020

 

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is een reguliere vergadering niet mogelijk. Daardoor heeft alleen het Dagelijks Bestuur via beeldbellen vergaderd.
De overige bestuursleden hebben van te voren input geleverd.

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • Het verplaatsen van diverse geplande activiteiten ( zie de website) waaronder de
    Algemene Ledenvergadering.
  • De werkzaamheden die in de haven worden uitgevoerd en wat dat betekent gelet op de coronamaatregelen. E.e.a. is besproken met de havenbeheerders.
  • De bezetting van de haven ( er is nog 1 ligplaats beschikbaar)
  • De nota’s voor ligplaatshouders worden opgemaakt en medio mei verzonden. Voor de leden niet woonachtig in de gemeente Leeuwarden wordt de Watertoeristenbelasting in rekening gebracht.
  • De nota’s voor de adverteerders worden gemaakt. Jan van der Meulen, lid van de commissie clubboek, zal de nota’s met de boeken langs brengen bij de adverteerders.
  • De penningmeester levert een overzicht aan van leden die tot nu toe de contributie voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt. Hierop wordt actie ondernomen.

 

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 15 april 2020
Schuiven naar boven