Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 9-1-2019

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

  • Het vernieuwde Havenreglement
  • Het rooster van aftreden in 2020 ( meerdere bestuursleden treden dan reglementair af en dit kan voor de Vereniging continuïteitsproblemen opleveren)
  • De aangifte Watertoeristenbelasting
  • De status van de geplande activiteiten: o.a. Boot Holland, ALV.
  • De activiteitencommissie zal worden gevraagd om een Voor- of Najaarstocht te organiseren.
  • De voortgang van de voorgenomen asbestsanering: de aanvraag bij een viertal gespecialiseerde bedrijven is gedaan. We staan voor de keuze wat we wat het boothuis LeBret gaan doen gelet op een aantal specifieke aandachtspunten daar.
  • De penningmeester start met het samenstellen van de jaarrekeningen
  • In de eerstvolgende vergadering zal ook het aangepaste Huishoudelijk Reglement worden besproken: op de ALV zal dit Reglement met het Havenreglement op de agenda komen.

 

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 9-1-2019
Schuiven naar boven