Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 16 oktober 2019

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

  • De aangifte watertoeristenbelasting, een vanuit de Gemeente Leeuwarden moeizaam dossier, gelet op de juridisch correcte opstelling van de LWS en de reacties vanuit de afdeling Financiën Gemeente Leeuwarden
  • Het verzoek van Jan van der Meulen inzake de overlast van snel varende boten langs Zuiderburen
  • Onze inzet en communicatie b.t. de verkoop van “Marrekrite-wimpels”. Dit n.a.v. een opmerking van onze oud-voorzitter Joop de Graaf op de laatste ALV
  • De flyer die door Marcel Wouters nu wordt gemaakt, dit om meer leden te werven
  • Ons account op Marktplaats waar we onze ligplaatsen willen gaan promoten
  • Het feit dat er nog steeds 10 leden, ondanks meerdere herinneringen, de contributie over 2019 nog steeds niet hebben voldaan……
  • De evaluatie van de Najaarsactiviteit naar Vlieland en de voorbereiding voor de activiteit “veiligheid aan boord”
  • Mutaties binnen het bestuur en de wijzigingen die dit met zich mee gaat brengen
  • Het herijken van de vrijwilligersvergoedingen zoals deze thans gelden
  • Het rooster van aftreden na de ALV begin 2020
Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 16 oktober 2019
Schuiven naar boven