Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 15 jan. 2020


De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • Kennismaking met twee aspirant bestuursleden
  • Aanpassing vergoeding bestuursleden en vrijwilligers
  • Openstaande contributie 2019 leden en hoe nu verder
  • Ronald Gerlofsma wordt toegevoegd aan de havencommissie
  • Stand van zaken m.b.t. de diverse activiteiten
  • Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 21 maart aanstaande
  • Het aangepaste Rooster van Aftreden
  • De door Marcel Wouters gemaakte flyer en waar we die willen gaan verspreiden

De geplande bestuursvergadering van 12 februari is niet doorgegaan.

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 15 jan. 2020
Schuiven naar boven