Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 9 oktober 2018

Samenvatting notulen 9 oktober 2018:

 

De volgende zaken zijn aan der orde geweest:

 

  • Voorbereiding activiteiten 2018/2018 w.o “veiligheid aan boord”: er is contact met de organisatie “varen doe je samen”;
  • Het ontbijt met Sinterklaas zal dit jaar wederom plaatsvinden in het Pietenhuis aan de Eewal op 2 december aanstaande;
  • Paul Zwarts is druk doende met de voorbereidingen op de geplande asbestsanering in de verenigingshaven. Er vindt eerst een onafhankelijke inventarisatie plaats, bouwtechnisch, door een bouwkundige die niet betrokken is bij het offertestadium. We zoeken ook contact met de opstalhouders: het is voor hen financieel aantrekkelijk om mee te liften met onze sanering. We zullen ook een besluit nemen hoe verder te gaan met LeBret, ook hier ligt een asbestdak op en sanering vraagt een enorme investering. Paul stelt samen met Ronald een meerjarig investeringsplan op;
  • Er zijn electriciteitsmeters aangebracht op een tweetal locaties binnen de haven;
  • Er wordt contact gezocht met de opstalhouders over het aflopen van het opstelrecht en hoe om te gaan met verlenging;
  • Een fors aantal leden heeft de contributie over 2018 niet betaald. Ondanks forse inspanning van het bestuur reageert men niet op aanmaningsbrieven en emails. Een zorgelijke situatie.
Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 9 oktober 2018
Schuiven naar boven