Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 8 mei 2019.

 

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

  • Het bezwaarschrift dat we hebben ingediend bij de gemeente tegen de, ons inziens, te hoge WOZ-waarde van de opstallen
  • De organisatie van de vrijwilligersochtend 11 mei 2019
  • Het overleg dat Paul Zwarts met de havenbeheerders heeft gehad over de planning van de werkzaamheden in de Verenigingshaven
  • De voortgang van de op handen zijnde asbestsanering ( informeren leden)
  • Het informeren van leden die meer dan gemiddeld elektriciteit gebruiken : zij krijgen een meter en t.z.t. een rekening
  • Inspectie van de 220-V installaties eind dit jaar ( we gaan inventariseren in alle boothuizen)
  • 28 september: organisatie van de Najaarstocht door de activiteitencommissie: we gaan naar het Waddeneiland Vlieland.
Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 8 mei 2019.
Schuiven naar boven