Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 6 november 2018

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • De geringe aanmelding voor de activiteit “veiligheid aan boord” ( voorwaar een niet geheel onbelangrijk item ons inziens) noopte ons deze bijeenkomst niet door te laten gaan.
    We bekijken of in samenwerking met andere partijen ( wsv “de Meeuwen” of  de “Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven”) organisatie wel mogelijk kan zijn.
  • De voorbereidingen voor het ontbijt met Sinterklaas (2/12) en de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 5 januari 2019 zijn in gang gezet.
  • De voorbereidingen m.b.t. de asbestsanering zijn in gang gezet. We zoeken ook contact met de opstalhouders. Inventarisatie, onder begeleiding van een bouwkundige, gaat plaatsvinden.
  • We plannen een overleg in met de Havenbeheerders inzake de uitgevoerde werkzaamheden het afgelopen jaar en de planning voor 2019.
  • De ontwikkeling van het ledenaantal, met het “vergrijzen” van het ledenbestand baart het bestuur zorgen. Is deze trend te stoppen en hoe dan? Ook de extra inspanning die het bestuur (penningmeester) moet plegen om leden te bewegen om de verschuldigde contributie te betalen is een bron van zorg. We gaan debiteuren nogmaals benaderen ( soms al voor de derde maal).
Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 6 november 2018
Schuiven naar boven