Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 5 september 2017

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 5 september 2017

De volgende zaken zijn besproken:

  • Gevolgen aanpassing verzekeringspolis i.v.m. hertaxaties (waardes thans weer actueel)
  • Activiteiten: Vrijwilligersdag en Najaarstocht
  • Ontwikkelingen rondom uitbreiding Friesland/Campina en mogelijke impact haven LWS
  • Overdracht beheer “de Kajuit” (Albert Tonnis is nu aanspreekpunt)
  • Problemen met inloggen ING-Bank (thans geregeld)
  • diverse havenzaken ( o.a. verhuur ligplaatsen)
  • jaarplanning
Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 5 september 2017
Schuiven naar boven