Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 5 juni 2018

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering dd. 5 juni 2018

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

 • De Statuten zijn thans definitief en door de notaris gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het proces is soepel verlopen maar heeft veel tijd gevraagd van een aantal leden en bestuursleden.
 • De voorbereidingen voor de voorjaarstocht, 23 juni, zijn in volle gang.
 • De vrijwilligersmiddag staat gepland voor 29 september aanstaande ( voorstel is om de BM’r die op het grasveld ligt bij ons clubhuis af te voeren naar de stort gelet op de slechte staat waarin deze thans verkeert)
 • Het bestuur heeft haar eigen functioneren tegen het licht gehouden

Havenzaken:

 • Er zijn open-ligplaatsen beschikbaar, we zullen dit kenbaar maken op de site en Facebook
 • Er is een vergelijk gemaakt tussen onze huurprijzen en die van de Stichting: deze ontlopen elkaar nauwelijks
 • Het verzoek van de Havenmeesters om in schiphuis 37 een extra schaftruimte te creëren.
 • Er komt een dieseltank buiten de Kajuit voor de kachel, deze wordt voor het stookseizoen geplaatst
 • We gaan een reclamedoek bestellen en plaatsen aan de Greuns, bij het clubhuis, om onze vrije ligplaatsen onder de aandacht te brengen aan de boten die daar passeren

Financiën:

 • De betalingsherinneringen worden deze week verzonden. Er zijn veel leden die hun contributie nog niet hebben voldaan
 • De vrijwilligersvergoedingen zijn tegen het licht gehouden.

 

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 5 juni 2018
Schuiven naar boven