Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 4 juli jl.

Samenvatting uit de bestuursvergadering 4 juli 2017

 

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • Wijzigingen bestuurlijke mutaties correct verwerkt in het verenigingsregister Kamer van Koophandel
  • Geplande activiteiten in september en oktober worden besproken (wie doet wat)
  • Jaarplanning (wat gaan we dit jaar doen) in concept gereed en besproken
  • m2 prijs ligplaatsen worden herijkt: er is nu geen consistentie
  • De havenbeheerders hebben geen toegang tot alle LWS-schiphuizen: dit is een onwenselijke situatie
  • De situatie m.b.t. de elektriciteitsaansluitingen wordt in kaart gebracht en er worden meters geplaatst
  • Mutaties binnen ING-Bank en Rabobank zijn doorgegeven opdat de nieuwe penningmeester toegang heeft en inzicht heeft in de financiën
  • De verzekeringsportefeuille is herijkt en de verzekerede bedragen worden aangepast naar huidige maatstaven/waardes.

 

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 4 juli jl.
Schuiven naar boven