Leeuwarder Watersport

Notulen bestuursvergadering 16 juni 2020

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • De verkenning door het bestuur m.b.t. het wel dan wel niet verlengen van het opstalrecht per 1 februari 2021 voor een aantal opstallen
  • Het, helaas, niet kunnen doorgaan van geplande activiteiten i.v.m. corona
  • Voorbereiding van de ALV: we hebben een grote zaal gereserveerd opdat we kunnen voldoen aan alle RIVM-maatregelen
  • Herstel wand westzijde van het grote schiphuis aan de spoorkant wordt in september opgepakt
  • Gesprekken met opstalhouders en huurders over de visie van het bestuur m.b.t. de verenigingshaven worden gepland
  • Tijdens de ALV wordt een lid voorgedragen om toe te treden tot de Havencommissie
Notulen bestuursvergadering 16 juni 2020
Schuiven naar boven