Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 12 mei 2020

De volgende zaken zijn o.a. aan de orde geweest:

  • Bezetting havencommissie
  • Hoe nu verder met de Algemene Ledenvergadering (dit n.a.v. de nog steeds geldende R.I.V.M.-maatregelen )
  • Renovatie gevel Westzijde groot schiphuis ( ligplaats 7e) langs de spoorbaan
  • Verzoek door een lid om zijn ligplaats te mogen onderverhuren
  • Werkzaamheden in de haven in relatie tot de R.I.V.M.-maatregelen
  • Actie onder de leden: schaf een clubvlag aan
  • Communicatie naar de opstalhouders/toekomstvisie haven
  • Openstaande vorderingen contributie en welke actie daarop wordt ondernomen
Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 12 mei 2020
Schuiven naar boven