Samenvatting notulen bestuursvergadering 7 feb. 2017

Samenvatting notulen bestuursvergadering 7 februari 2017

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • Gang van zaken binnen de verenigingshaven en de rol van de havenbeheerders hierin;
  • Toelichting door de secretaris (ook havenzaken in portefeuille) m.b.t. de slechte staat van onderhoud van sommige schiphuizen waardoor sommige leden zonder enig overleg geen ligplaatsvergoeding betalen;
  • Toelichting door de penningmeester m.b.t. de financiële resultaten over 2016;
  • Toelichting door H.Flisijn m.b.t. “de Kajuit” (weinig animo voor de openstelling op zaterdagmiddagen);
  • Vaststellen data voor de eerstvolgende activiteiten:  Lezing Sterke Yerke), Vrijwilligersochtend en Algemene Ledenvergadering (20 mei aanstaande);
  • Evaluatie onderlinge verhoudingen tussen een aantal vrijwilligers en het huidige bestuur en een aantal leden (deze is nog steeds verre van optimaal);
  • Plannen van een gesprek met kandidaat bestuursleden ( achterhalen motivatie, ervaring en visie op de toekomst).
Samenvatting notulen bestuursvergadering 7 feb. 2017
Schuiven naar boven