Samenvatting notulen bestuursvergadering 22 dec. 2016

Bijgaand treffen jullie een samenvatting aan uit de bestuursnotulen van de vergadering op 22 december jongstleden:

 

Korte samenvatting interim-bestuursvergadering d.d. 12 december 2016.

De volgende zaken zijn besproken:

–          de minimale ledenparticipatie, waardoor geplande activiteiten ( o.a. Bingo en wekelijkse openstelling clubhuis ‘de Kajuit” ) geen doorgang kunnen vinden. We blijven zoeken naar activiteiten die meer respons opleveren;

–          BTW-plicht watersportverenigingen: met ingang van 1 januari 2017 zijn watersportverenigingen die ligplaatsen verhuren met louter recreatieve bestemming ( dus niet voor de actieve beoefening van de zeilsport) niet meer vrijgesteld van BTW-heffing. Onze haven wordt nagenoeg geheel verhuurd aan ligplaatshouders met een motorboot, zodat wij als vereniging geen aanspraak op vrijstelling meer kunnen maken. De Eerste Kamer dient zich over deze wijziging nog uit te spreken maar naar verwachting zal zij instemmen met het Wetsvoorstel. We beraden ons op de financiële consequenties voor onze leden;

–          Gerard de Graaf is door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gevraagd om als procesbegeleider het interim-bestuur tot het eind van het jaar te ondersteunen bij het implementeren van de aanbevelingen gedaan door de commissie van Goede Diensten. Deze aanbevelingen zijn door de ALV op 27 mei 2016 overgenomen. De termijn is dus bijna verstreken maar op verzoek van het interim-bestuur zal hij tot aan de eerstvolgende ALV aanblijven;

–          Het interim-bestuur is driftig op zoek naar kandidaat-bestuursleden die de vertrekkende interim-bestuursleden kunnen opvolgen. Er hebben zich een tweetal kandidaten gemeld;

–          Het electraverbruik door leden zal door de havenbeheerders in samenspraak met het interim-bestuur nader worden geanalyseerd en worden getoetst aan het huidige havenreglement. Het reglement behoeft op dit onderdeel aanpassing, naar mening van het interim-bestuur.

Samenvatting notulen bestuursvergadering 22 dec. 2016
Schuiven naar boven