Samenvatting notulen bestuursvergadering 22-11-2016

aankondiging-ledenvergadering-2016-05-10

 

Samenvatting bestuursvergadering 21-11-2016

De volgende zaken zijn besproken:

–          evaluatie van het gesprek met een aantal vrijwilligers ( hoe vinden zij dat zaken gaan en hoe kijkt het interim-bestuur tegen de opstelling van sommige leden/vrijwilligers aan)

–          het opstarten en communiceren van een aantal activiteiten ( zie website en Facebook en e-mail)

–          mogelijke BTW-plicht watersportverenigingen en de consequenties voor de LWS

–          de zoektocht naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers

–          jaarplanning: wat heeft prioriteit en wat niet

–          asbestsanering daken LWS-schiphuis: wanneer pakken we dit op

–          voortgang actualiseren ledenadministratie en financiële situatie van de vereniging/haven.

Samenvatting notulen bestuursvergadering 22-11-2016
Schuiven naar boven