Samenvatting notulen bestuursvergadering 20 juni 2016

Samenvatting bestuursvergadering 20 juni 2016:

Wat is er zoal besproken:

De kamer van Koophandel inschrijving is up-to-date.
De meeste sloten zijn vervangen en de leden die nieuwe sleutels hebben gekregen hebben een “sleutelverklaring” getekend ( o.a. Le Brett ligplaatshouders).
De technische zaken in de haven lopen naar wens: de nieuwe havenbeheerders c.q. verantwoordelijk bestuurslid voor havenzaken lopen wel tegen bijzondere (financiële)  afspraken/constructies aan.
Dit wordt nu in kaart gebracht en voor het nieuwe jaar hersteld, uiteraard na overleg met betrokkenen.
De overdracht van de financiële administratie (leden- en havenexploitatie) is in gang gezet en wordt professioneler opgezet.
Op korte termijn kunt u een update verwachten van relevante gegevens. Ook krijgt u inzicht in de meest actuele ledenstand. Er was hier een enorme achterstand in de administratie.
Het clubboekje is vrijwel klaar, de proefdruk is gereed. Verzending laat niet lang meer op zich wachten 🙂
De datum voor het 100-jarig feest en het programma is aan de orde geweest. Communicatie naar de leden volgt z.s.m.
De havenbeheerders zijn voor urgente zaken thans ook mobiel bereikbaar ( zie website: commissies) .
Aanbevelingen geformuleerd door de commissie Goede Diensten, en overgenomen door de Algemene Ledenvergadering op 21 mei jl. zijn deels door het interim-bestuur omgezet in acties. Helaas constateren we dat gemaakte afspraken op cruciale onderdelen niet worden nageleefd. Het bestuur treedt in overleg met degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Samenvatting notulen bestuursvergadering 20 juni 2016
Schuiven naar boven