Route

 

Route over het water:

Vanuit de richting Harlingen volgt u het van Harinxmakanaal. Op de kruising met de Wijde Greuns gaat u bakboord uit. Vanuit de richting Burgum/Grou volgt u dit zelfde kanaal en gaat op de kruising met de Wijde Greuns stuurboord uit. Hier passeert u de beweegbare Greunsbrug (doorvaarthoogte 2.90). Uiteraard kunt de brugwachter ook oproepen via de Marifoon.

Na het passeren van de Greunsbrug vaart u door de Tynje in Noordelijke richting. Na 400 meter bevindt zich aan bakboordzijde de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven. Net voor de spoorbrug aan bakboordzijde komt u aan in onze verenigingshaven. Voor het openen en sluiten van de deuren kunt u afmeren aan zowel bakboord- als stuurboordzijde.


Route over de weg:

Vanuit Drachten/Heerenveen/Sneek : Volg de A32 en neem de ‘Haak om Leeuwarden N31 (afslag 26 Leeuwarden Oost). Na het MC Escher Aquaduct gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf. Aan de linkerzijde bevindt zich de brandweerkazerne. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf en rijdt de Langdeelstraat in. Aan het einde slaat u rechtsaf de Greunsweg in richting Omrin. Neem de eerste afslag links en u rijdt de Nieuwe Jachthavenlaan in. Aan het einde gaat u rechtsaf door het hek. Aan de rechterzijde bevindt zich een parkeerplaats.

Vanuit Dokkum/Hardegarijp : Volg de N355 richting Leeuwarden en sla bij de eerste verkeerslichten linksaf de Anne Vondelingweg op. Aan het einde bij de verkeerslichten rechts afslaan. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf en rijdt de Langdeelstraat in. Aan het einde slaat u rechtsaf de Greunsweg in richting Omrin. Neem de eerste afslag links en u rijdt de Nieuwe Jachthavenlaan in. Aan het einde gaat u rechtsaf door het hek. Aan de rechterzijde bevindt zich een parkeerplaats.

In de Stichtingshaven zijn bagagekarren aanwezig. Breng deze na gebruik zo spoedig mogelijk weer terug !

 

Schuiven naar boven