Privacy statement

De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. verwerkt persoonsgegevens van haar leden en deelnemers in haar ledenadministratie en bij activiteiten in een tijdelijke activiteitenadministratie.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.  zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Persoonsgegevens worden niet buiten de EU opgeslagen. Bestanden met persoonsgegevens zijn niet toegankelijk zonder authenticatie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. in haar bezit heeft zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden, of aan derden worden verstrekt, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.  te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging P. Bruggeman via  onderstaande contactgegevens:

secretariaat@lwsleeuwarden.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de wet AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website

De website van de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. is voorzien van een SSL-certificaat, zodat door u ingevulde gegevens alleen over een beveiligde verbinding gaan.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.
Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

Toegang tot persoonsgegevens in de database achter de website database, hebben alleen de leden van het bestuur van en de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. Hierin bevinden zich alleen gegevens die via de aanmeld-formulieren zijn verstrekt.

 

Foto- of videomateriaal

De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. kan foto- of videomateriaal vervaardigen van activiteiten ter promotie van de vereniging en verslaglegging. Dit materiaal kan worden gepubliceerd op de website of andere media. Het kan voorkomen dat hier herkenbare personen op zichtbaar zijn.
U kunt altijd bezwaar maken tegen publicatie van dergelijk materiaal. De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. zal dit materiaal dan verwijderen.

Datalek

De Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. streeft er naar dat persoonsgegevens nooit in verkeerde handen kunnen vallen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zal de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. betrokkenen daarvan op de hoogte stellen, en indien vereist, het incident melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Schuiven naar boven