Leeuwarder Watersport

Overlijden Teake van der Meer

Vandaag bereikte ons allen het droevige bericht dat theatermaker Teake van der Meer op 83-jarige leeftijd is overleden. Met name de oudere leden van onze vereniging zullen hem nog kennen van de voorstellingen tijdens de LWS-feestavonden in Zalen Schaaf. Hoe mooi zou het zijn geweest dat we dit nog één keer konden herbeleven tijdens zijn afscheidsvoorstelling met de titel “Noch ien keer”. Een groot aantal leden had zich voor deze avond aangemeld. Echter door Corona werd de voorstelling een aantal keer uitgesteld. Die ‘iene keer’ moeten we helaas aan ons voorbij laten gaan. Dank voor al deze mooie herinneringen. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.
 
Het reeds overgemaakte entreegeld zal op korte termijn worden overgemaakt.
Overlijden Teake van der Meer
Schuiven naar boven