Overlijden Pieter Cornelis (Piet) Poortvliet, Erelid van onze vereniging.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de heer Pieter Cornelis (Piet) Poortvliet, Erelid van onze vereniging.

Gedurende vele jaren heeft Piet Poortvliet een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van de vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.,

In de periode 1981 tot 1998 heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld en als blijk van grote waardering werd de heer Poortvliet door de leden van de vereniging benoemd tot Erelid.

Ook na zijn bestuurslidmaatschap bleef Piet zeer betrokken bij het wel en wee van de L.W.S. en was nog vaak aanwezig op verenigingsactiviteiten.

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Bestuur Vereniging Leeuwarder Watersport.

 

 

 

Overlijden Pieter Cornelis (Piet) Poortvliet, Erelid van onze vereniging.
Schuiven naar boven