Overlijden Lid van Verdienste: de heer S. van der Schaaf

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ons Lid van Verdienste,
de heer S. (Sijmen) van der Schaaf.

Simon van der Schaaf is ruim 61 jaar lid van de “Vereniging Leeuwarder Watersport “ L.W.S. geweest, waarvan 16 jaar lang als bestuurslid gedurende de periode 1976 tot 1991.

Voor het vele goede werk dat hij al die jaren met grote toewijding in het belang van onze vereniging heeft gedaan, gedenken wij hem met grote dankbaarheid.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn kinderen en naaste familieleden.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 Bestuur van de “Vereniging Leeuwarder Watersport “ L.W.S.

Gerard de Graaf, Voorzitter.

Palle Bruggeman, Secretaris.

Overlijden Lid van Verdienste: de heer S. van der Schaaf
Schuiven naar boven