Opgelet! Havenreglement artikel 16, sub h.

Havenreglement: artikel 16, sub h ” Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om constructies of wijzigingen ( elektriciteit!!!) aan te brengen aan steigers of installaties zonder toestemming”.

Alle leden die een ligplaats huren dienen zich te confirmeren aan het Havenreglement. Het reglement staat op de website: www.lwsleeuwarden.nl, onder “verenigingsinfo”.
Het huidige reglement gaan we, na vele jaren, aanpassen aan deze tijd; op velerlei gebied is er veel veranderd.
Toch willen wij leden wijzen op de rechten en plichten, voortvloeiend uit het huidige reglement.
Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om constructies of wijzigingen ( elektriciteit!!!) aan te brengen aan steigers of installaties zonder toestemming! (artikel 16, h).
Het bestuur is voornemens om op zeer korte termijn, samen met de Havenbeheerders, alle LWS-schiphuizen te bezoeken om te beoordelen of het Havenreglement in acht wordt genomen.
Is dit niet het geval dan wordt contact opgenomen met het desbetreffende lid.

Opgelet! Havenreglement artikel 16, sub h.
Schuiven naar boven