Ontbijten met Sinterklaas in het Pietenhuis!

Ontbijten met Sinterklaas in het Pietenhuis!
 
Enkele leden hebben vanmorgen met hun kleinkinderen ontbeten in het Pietenhuis aan de Eewal te Leeuwarden. Ook Sinterklaas was natuurlijk van de partij.
Het was er erg gezellig waarbij er werd gezongen en gedanst.
Na afloop kregen de kinderen nog een kleine attentie.
Ontbijten met Sinterklaas in het Pietenhuis!
Schuiven naar boven