Notulen bestuursvergadering 6 juni 2016

Notulen derde bestuursvergadering (samenvatting)
Vanavond is Ronald Gerlofsma aanwezig als kandidaat-bestuurslid. Hij stelt zicht voor en de overige leden van het interim-bestuur doen dat ook. We hopen dat Ronald op korte termijn kan toetreden als bestuurslid. Gelet op zijn administratieve/financiële achtergrond ligt een functie als penningmeester voor de hand. Welke zaken komen aan de orde:

–           Kamer van Koophandel inschrijving: wordt deze week afgehandeld;

–          Overdracht secretariaat (inclusief e-mailadressen). Paul is in gesprek met Jaap de Vries hierover;

–          Sleutelbeheer: op korte termijn worden sloten vervangen door de havenbeheerder: leden die sleutels vanuit hun functie nodig hebben krijgen deze: wel wordt dit vanaf nu adequaat vastgelegd;

–          Voortgang commissie Haven en “de Kajuit”: met de directbetrokkenen is er op 6 juni overleg geweest en zijn er afspraken gemaakt;

–          Communicatie m.b.t. vrije ligplaatsen (eerst inzicht hierin krijgen);

–          ARBO-wetgeving: de vrijwilligers vallen hier niet onder, uiteraard moeten we aan sommige regels wel voldoen: de havenbeheerders krijgen beschermende kleding en attributen;

–          De namen van de leden die in de diversie commissies zitting hebben worden gecommuniceerd op de website;

–          Er wordt een jaarplanning gemaakt tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in mei 2017.

Notulen bestuursvergadering 6 juni 2016
Schuiven naar boven