Notulen Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016

7635595-het-maken-van-notities-geafa-soleerd-op-blauwe-concepten-van-onderwijs-en-kennis

De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 mei j.l. zijn in concept klaar.
Mijn toezegging was om deze binnen een week rond te sturen.
Dat zal toch iets later worden omdat het goed is dat het bestuur een ander goedkeurt zoals het hoort.
A.s. dinsdag vergadert het interim-bestuur voor al weer de tweede keer. Ook de notulen staan dan op de agenda.
Jullie kunnen de notulen dan woensdag of donderdag verwachten  per mail.

 Met vriendelijke groet,
Jan van der Meulen (secretaris commissie Goede Diensten)

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
Schuiven naar boven