Nieuwsbrief

20160617_085716

 

Beste leden van de LWS Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief onder verantwoordelijkheid van het interim-bestuur. Na een rumoerig jaar, pakt het nieuwe bestuur de draad weer op. Na de Algemene Ledenvergadering op 21 mei jongstleden is onze blik naar voren gericht!

 

Het interim-bestuur: v.l.n.r: Ria Sterenberg-Kok, Paul Zwarts, Tjalling de Jong en Hubert Flisijn. Ronald Gerlofsma is inmiddels toegevoegd als kandidaat-bestuurslid (nog geen foto beschikbaar)

20160531_213234 (1)

 

Wat is er in de tussenliggende periode allemaal in gang gezet? De website van de LWS is inmiddels geheel vernieuwd: www.lwsleeuwarden.nl Neem er eens een kijkje: regelmatig worden er berichten geplaatst, waaronder een samenvatting van de notulen van de bestuursvergaderingen. Zo weet u wat er speelt binnen de vereniging!
Ook hebben we nu een eigen Facebook-Pagina: https://www.facebook.com/LWSLeeuwarden/?ref=aymt_homepage_panel

Het bestuur komt wekelijks bijeen en zet haar beleid en doelstellingen uit. We hebben een concept jaarplanning opgesteld (tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in mei 2017).

De diverse commissies, zijn nieuw leven ingeblazen met soms nieuwe commissieleden. Zij pakken de aan hen toevertrouwde activiteiten met verve op en op korte termijn kunt u data verwachten waarop festiviteiten/activiteiten gaan plaatsvinden.

Als voorbeeld: op zaterdag 3 september aanstaande organiseren we een “vrijwilligersdag” waarop we u vragen ons te helpen bij het onderhoud in de haven!
Detailinformatie volgt zo spoedig mogelijk.
De nieuwe havenbeheerders (v.l.n.r. Coen de Graaf en Atze Klijnsma) zijn met behulp van andere leden drukdoende geweest om onder andere het haventerrein te maaien en een steiger te repareren. Andere vrijwilligers knappen het clubhuis al op. Daarnaast worden de nog te verrichten klussen geïnventariseerd. Op zeer korte termijn zijn de havenbeheerders via een 06 nummer bereikbaar. Het nummer wordt via de website en Facebook kenbaar gemaakt.

IMG-20160610-WA0003

In de eerstvolgende Nieuwsbrief  stellen wij de andere commissies aan u voor (zie ook de website).

Het streven is om dit jaar nog ons 100-jarig bestaan te vieren, een gebeurtenis waaraan je, naar de mening van het interim-bestuur, niet aan voorbij mag gaan. U hoort nog over onze plannen.
Om in ieder geval ook de buitenwereld te laten zien dat we als LWS 100 jaar bestaat heeft elk lid inmiddels onze JUBILEUMWIMPEL ontvangen, hang deze naast de reguliere LWS-wimpel!

Graag willen wij snel met u kunnen communiceren en doen dat het liefst per e-mail. Helaas beschikken we lang niet over alle e-mailadressen. Wilt u uw e-mailadres doorgeven op: info@lwsleeuwarden.nl ? Dat kan via de website: www.lwsleeuwarden.nl en knop de knop (rechts bovenin) contact: vul het contactformulier zo volledig mogelijk in.

 

Gelet op de terugval van ons ledenaantal, naast de al aanwezige “vergrijzing” start er dit jaar ook een campagne om nieuwe leden te werven. Heeft u een idee hieromtrent of andere zaken die ons verder kunnen helpen? Laat het ons weten via bestuur@lwsleeuwarden.nl

Met vriendelijke groet Interim-bestuur LWS,

Tjalling, Ria, Paul, Hubert en Ronald.

Nieuwsbrief
Schuiven naar boven