Nieuwsbrief

dd. 20 mei aanstaande, 14.00 uur in ons clubhuis “de Kajuit”.
Het interim-bestuur legt rekening en verantwoording af over het door haar gevoerde beleid over het afgelopen jaar.
Daarnaast, na goedkeuring door de leden, de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden.

Vrijwilligersdag 13 mei aanstaande.
Wie helpt ons met een aantal klussen in de verenigingshaven?
Meldt je aan via: info@lwsleeuwarden.nl

Voorjaarstocht 10 juni aanstaande: hierover volgt nadere info maar reserveer alvast deze datum.

 

Nieuwsbrief
Schuiven naar boven