Leeuwarder Watersport

Nieuws

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 12 mei 2020

De volgende zaken zijn o.a. aan de orde geweest: Bezetting havencommissie Hoe nu verder met de Algemene Ledenvergadering (dit n.a.v. de nog steeds geldende R.I.V.M.-maatregelen ) Renovatie gevel Westzijde groot schiphuis ( ligplaats 7e) langs de spoorbaan Verzoek door een lid om zijn ligplaats te mogen onderverhuren Werkzaamheden in de haven in relatie tot de […]

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 15 april 2020

  Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is een reguliere vergadering niet mogelijk. Daardoor heeft alleen het Dagelijks Bestuur via beeldbellen vergaderd. De overige bestuursleden hebben van te voren input geleverd. De volgende zaken zijn aan de orde geweest: Het verplaatsen van diverse geplande activiteiten ( zie de website) waaronder de Algemene Ledenvergadering. […]

Coronavirus

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Het bestuur van de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen, ook als je […]

Algemene Ledenvergadering LW.S. verplaatst naar zaterdagmiddag 9 mei aanstaande, aanvang 14.30 uur.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Voor ons is bovenstaande aanleiding om de geplande Algemene Ledenvergadering […]

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 15 jan. 2020

De volgende zaken zijn aan de orde geweest: Kennismaking met twee aspirant bestuursleden Aanpassing vergoeding bestuursleden en vrijwilligers Openstaande contributie 2019 leden en hoe nu verder Ronald Gerlofsma wordt toegevoegd aan de havencommissie Stand van zaken m.b.t. de diverse activiteiten Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 21 maart aanstaande Het aangepaste Rooster van Aftreden De door Marcel Wouters […]

Beoordeling van de elektrische installaties in de schiphuizen.

Met het oog op de veiligheid- en verzekeringseisen is er afgelopen zondagochtend door het bestuur een begin gemaakt met de beoordeling van de elektrische installaties in de schiphuizen. Zie ook de bepalingen hierover in het Havenreglement op de website onder het kopje “verenigingsinfo” De eerste resultaten/bevindingen hiervan zullen in de eerstvolgende bestuursvergadering (11 maart aanstaande) […]

Schuiven naar boven