Nieuws

Clubboek 2022 valt op de deurmat!

Clubboek 2022! Gisteren en/of vandaag ontvangen de leden van de L.W.S. het Clubboek editie 2022, samen met de convocatie voor de Algemene Ledenvergadering op 26 maart aanstaande, aanvang 14.00 uur. De commissie clubboek onder leiding van Jan van der Meulen heeft veel tijd en energie gestoken in het samenstellen van het clubboek! Het resultaat mag […]

Belangrijke informatie vanuit het bestuur!

In de herfst- en winterperiode zijn de weeromstandigheden van grote invloed op de veiligheid aan boord van een schip. Regen, ijzel, sneeuw zorgen voor gladheid, mist zorgt voor slecht zicht waardoor kans op uitglijden, struikelen en vallen aanzienlijk toeneemt. Het is belangrijk om in deze periode extra alert te zijn bij de uitvoering van de […]

Koop de Marrekrite wimpel 2022

  De Wimpel Het aanleggen aan de vele mooie Marrekrite ligplaatsen kost u helemaal niets. Maximaal drie dagen kunt u dezelfde ligplaats gebruiken. Wij onderhouden de voorzieningen, zorgen dat deze veilig en netjes zijn, maaien het gras en zorgen dat de afvalcontainers worden geleegd. Het uitvoeren van deze taken kost veel geld. Wij stellen uw […]

Asbestsanering en renovatie dak boothuizen aan de noordkant afgerond.

Nadat medio 2019 de plannen om het asbest dak van het  boothuis aan de noordzijde (spoorkant) van de verenigingshaven te gaan saneren door een onverwachte wetswijziging werd uitgesteld is in oktober 2021 toch gestart met de ingrijpende werkzaamheden. Bestuurslid havenzaken Paul Zwarts heeft vele uren gestoken in de voorbereidende werkzaamheden waaronder het bestellen van de […]

Geslaagde Meet & Greet bijeenkomst!

Zaterdagmiddag 18 september jl heeft de Leeuwarder Watersportvereniging LWS een Meet &Greet bijeenkomst georganiseerd waarbij de Corona-richtlijnen streng werden gevolgd. Desondanks kon de LWS- activiteitencommissie voor totaal ruim 40 leden en introducees een erg leuke middag organiseren. Het weer was ons allen uitermate gunstig gezind zodat de aanwezigen heerlijk buiten konden genieten. Na het welkomstwoord […]

Geanimeerde Algemene Ledenvergadering

Een beperkt aantal leden, waaronder drie Leden van Verdienste, bezochten gisteravond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegde over het afgelopen verenigingsjaar. Om stipt 19.30 opende de voorzitter a.i. Ronald van Aken de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Voorafgaand aan de vergadering, vanwege privéomstandigheden,  had hij de […]

Nieuwsbrief mei 2021

Algemene Ledenvergadering (ALV) De situatie rondom Covid- 19 lijkt zo langzamerhand ons minder in een ‘wurggreep’ te houden. Het lijkt ons echter nog steeds geen goed idee om de Algemene Ledenvergadering nog voor de zomer te plannen en zijn dan ook voornemens dit woensdag 8 september te doen. We willen u graag op deze Algemene […]

Informatie vanuit het secretariaat L.W.S.

Beste leden van de LWS, Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de laatste bestuursvergaderingen van de LWS. Voor de leesbaarheid heb ik deze samenvatting gerubriceerd. Vrijwel alle laatste bestuursvergaderingen hebben plaats gevonden via Teams, persoonlijk vind ik dit geen ideale manier van communiceren maar nood breekt wetten. Bestuurssamenstelling: Na de instemming van de […]

Schuiven naar boven