Leeuwarder Watersport

Nieuws

Overlijden Teake van der Meer

Vandaag bereikte ons allen het droevige bericht dat theatermaker Teake van der Meer op 83-jarige leeftijd is overleden. Met name de oudere leden van onze vereniging zullen hem nog kennen van de voorstellingen tijdens de LWS-feestavonden in Zalen Schaaf. Hoe mooi zou het zijn geweest dat we dit nog één keer konden herbeleven tijdens zijn […]

Hoog water in de haven

Zondagochtend trof een oplettend bestuurslid en een passant een waterrijke haven aan. Op dat moment zijn andere bestuursleden ook naar de haven gekomen. De ligplaatshouders, waarvan wij dachten dat er redelijke wijs wel actie moest worden ondernomen, zijn door Paul Zwarts ingelicht. Uiteraard kunnen we niet elke situatie inschatten en vragen derhalve ook om uw […]

BPR aan boord

Wist u dat het voor elk schip (met uitzondering van open schepen) verplicht is, om in het werkingsgebied van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) een bijgewerkt exemplaar aan boord te hebben. Vroeger waren dit de dure dikke boeken die de schipper in zijn bezit moest zien te krijgen. Tegenwoordig kan men naast een gedrukte versie (in boekvorm) […]

Werkzaamheden haven gestaakt

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandagavond heeft het bestuur besloten om de werkzaamheden met de vrijwilligers in de haven tijdelijk te staken. Wij achten het niet verantwoord om met elkaar te klussen. Alleen de noodzakelijke dingen zullen door havenbeheer worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het verzamelen en laten controleren van onze brandblussers. U zult […]

Geen drinkwater in de haven

Op 2 december konden wij al melden dat een gedeelte van de haven is afgesloten van het drinkwater. Vanwege de intreding van de winter is vandaag de volledige haven ‘drooggelegd’. Dit tot nader order. Uiteraard maken wij bekend wanneer het drinkwater in het voorjaar weer beschikbaar zal zijn.  

Boot Holland editie 2021 verplaatst

De organisatie van Boot Holland liet vandaag via de media-kanalen weten dat de Beurs van 2021 niet door gaat. Men wil veilig en verantwoord bezoekers toe laten tot deze beurs en gezien de huidige omstandigheden is dat (nog) niet mogelijk. Als Bestuur van de Vereniging Leeuwarder Watersport staan wij achter deze beslissing. Wij weten dat […]

Nieuwe bestuursleden

Waar twee bestuursleden gaan komen er weer twee nieuwe voor terug. Dat is een geruststellende constatering nadat zowel Gerard van der Graaf als Corné van Erve te kennen hadden gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn binnen het bestuur. Begin dit jaar werden leden gepolst om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. […]

Schuiven naar boven