Leeuwarder Watersport

Nieuws

Nieuwe bestuursleden

Waar twee bestuursleden gaan komen er weer twee nieuwe voor terug. Dat is een geruststellende constatering nadat zowel Gerard van der Graaf als Corn√© van Erve te kennen hadden gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn binnen het bestuur. Begin dit jaar werden leden gepolst om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. […]

Samenstellen clubboek 2021

Ook dit jaar gaat de redactiecommissie van ons Clubboekje weer enthousiast aan de slag met ons clubfeuilleton vol interessante informatie over onze vereniging en de watersport in het algemeen. Elk jaar weer een hels karwei om alles in zo’n handig boekje te krijgen. Watersportbladen worden door lid Tjalling de Jong doorgenomen, Jan van der Meulen […]

‘Teake van der Meer’ gaat niet door

Gezien de huidige situatie vanwege Corona heeft het management van ‘Zalen Schaaf’ besloten de voorstelling van Teake van der Meer, gepland op 6 november a.s., af te gelasten. Wij respecteren dit besluit. Ons oud-voorzitter Gerard de Graaf blijft in contact met het management om uiteindelijk een andere datum te plannen.¬† Wij houden u op de […]

Gerard de Graaf neemt afscheid

Afgelopen zaterdag vond in de ‘Dance Company 058’ aan de Huizumerlaan in Leeuwarden onze Algemene Leden Vergadering plaats. Begrijpelijk waren er een aantal afzeggingen en was de opkomst met 15 leden iets aan de lage kant. Het bestuur heeft er dan ook alles aan gedaan om de vergadering gelet op de bindende regels van het […]

Ronald Gerlofsma 40 jaar lid van de LWS

In de bestuursvergadering gisteravond werd onze penningmeester Ronald Gerlofsma door voorzitter Gerard de Graaf in het zonnetje gezet. Ronald is dit jaar 40 jaar lid van de L.W.S. en ontving de daarbij horende oorkonde met gouden speld en uiteraard een bos bloemen. Ronald vervult op zeer nauwgezette wijze het penningmeesterschap waarvoor het bestuur hem, namens […]

Helaas geen activiteiten dit jaar georganiseerd door de activiteitencommissie

De activiteitencommissie binnen onze vereniging organiseert elk jaar meerdere leuke, leerzame en vooral gezellige activiteiten, waaronder een voor- en/of najaarstocht. Door alle geldende maatregelen ter bestrijding van en ter voorkoming van besmetting met het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Dat is jammer maar niemand kan hier iets aan doen. Gezondheid staat uiteraard voorop!!! […]

Algemene Ledenvergadering 3 oktober 2020

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdagmiddag 3 oktober aanstaande in “Zalen & Events 58 “( voorheen Tivoli) aan de Huizumerlaan 59 te Leeuwarden. De agenda met aanvullende informatie ontvangt u enige weken voor deze datum. Bestuur Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.

Algemene Ledenvergadering verschoven naar het najaar 2020

Krachtens de Statuten van de Vereniging¬† dient het bestuur in het eerste halfjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te schrijven. Door de coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande R.I.V.M.-maatregelen is dit nu niet mogelijk. Formeel kan alleen de ALV uitstel verlenen en dit, als je geen ALV kunt uitschrijven, was derhalve niet mogelijk. Het bestuur […]

Schuiven naar boven