Leeuwarder Watersport

Nieuwe bestuursleden

Waar twee bestuursleden gaan komen er weer twee nieuwe voor terug. Dat is een geruststellende constatering nadat zowel Gerard van der Graaf als Corné van Erve te kennen hadden gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn binnen het bestuur.

Begin dit jaar werden leden gepolst om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. De Leeuwarders Ronald van Aken en Marcel Wouters gaven beiden aan interesse te hebben en zich daarmee in te willen zetten voor het wel een wee binnen onze vereniging. Na een kennismakingsronde met enkele bestuursleden, het bijwonen van bestuursvergaderingen, kregen beide heren tijdens de ALV van 10 oktober de goedkeuring van de leden. 

Marcel Wouters | 50 jaar

Als zoon van watersporters in hart en nieren was Marcel al vroeg besmet met het watersportvirus. Hij kent de vereniging dan ook nog goed van vroeger. De dagtochten naar het Openluchtmuseum in Enkhuizen of de boottocht met de voormalig tramboot Jan Nieveen vanuit Lemmer. Eind jaren negentig kocht hij zijn eerste Polyether Inter 630 met de naam ‘Breeze’. Na het overlijden van zijn ouders bleef Marcel in het bezit van hun Alk-kruiser met de naam ‘FeRi’. Marcel geniet van het samenzijn op het water met vrienden. Zijn favoriete plekje is toch wel  de groene wal aan de Geau of de passantehaven van Joure.


Ronald van Aken | 69 jaar

Ronald en zijn vrouw Sharon werden pas op latere leeftijd besmet met het watersportvirus. Vijftien jaar geleden kochten zijn hun eerste boot, een VeHa kruiser met de naam ‘de Groene Zalm’. Na twee jaar besloten zij deze te verruilen voor een Zalmschouw die uiteraard dezelfde originele naam kreeg. Ronald en Sharon zijn vaak op de Friese wateren te vinden. Het liefst liggen zij in passantenhavens zoals Bolsward, Dokkum en Franeker. Ronald klust graag aan de boot die sinds enkele jaren ‘droog’ in een schiphuis ligt.

 

Nieuwe bestuursleden
Schuiven naar boven