Leeuwarder Watersport

Najaarsactiviteit: 18 september aanstaande

Najaarsbijeenkomst 2021

“Meet &Greet bij het clubhuis”

 

Geacht lid, beste watersportvriend,

Nu de vakanties al eindigen in deze nog altijd bizarre Covid-19/Corona tijd heeft de activiteitencommissie het plan opgevat om een najaarsbijeenkomst te organiseren.
Uiteraard  moeten we de Corona-regels in acht nemen,  dwz een bijeenkomst voor allen die volledig gevaccineerd zijn,  geen klachten hebben, met de 1,5 m afstand regel en in een voldoende  geventileerde omgeving.
Let wel: wij zullen dit moeten respecteren. Onder deze condities nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze  “LWS- Meet & Greet bijeenkomst 2021”.

Een middag bij ons clubhuis op zaterdag 18 september a.s.

Het programma voorziet in een gezellige bijeenkomst, die:

  • Om 14.00 uur begint.
  • Plaatsvind bij de Kajuit, ons LWS-clubhuis.
  • Met muzikale omlijsting,
  • De inwendige mens rijkelijk zal verzorgen
  • Leden-die al lang niet meer gevaren hebben- een vaartochtje aanbieden
  • In de vroege avond zal eindigen

De kosten voor deze mooie bijeenkomst bedragen voor:

  • LWS-leden en hun partner of max 1 gezinslid: € gratis pp
  • Overigen (dus niet-leden e/o introducees):  10,00 pp

 

Aanmelden kan tot uiterlijk tot 4 september a.s  via  info@lwsleeuwarden.nl  (en geef de info door die gevraagd wordt op  bijgaand deelnameformulier, zie de bijlage in deze uitnodiging)

Namens het LWS bestuur en de  activiteitencommissie.

 

Deelnameformulier LWS-Najaarsbijeenkomst op 18 september 2021:

 

 

Naam LWS-lid en partner of max 1 gezinslid a € gratis pp

Naam……………………………………emailadres…………………………tel nummer………………………..

1……

2…….

 

Niet-lid cq introducees a  10,00  pp  ………………………………………..

Naam……………………………………emailadres…………………………tel nummer………………………..

1……

2…….

3…..

……..

 

Meldt zich aan voor de LWS-Najaarsbijeenkomst op 18 september 2021 en bevestigt dat hij/zij en zijn/haart partner/introducee(s) voldoen aan de in de uitnodiging gestelde Covid-19/Corona  voorwaarden.

Hij/zij heeft de deelnamekosten ad € 10,00 pp voor de niet leden e/o meerdere introducees inmiddels overgemaakt op IBAN-nummer NL56 INGB 0000 8138 12  ten name van LWS Boksum, onder vermelding van LWS-Najaarsbijeenkomst Meet & Greet 2021 met de namen, emailadressen en telefoonnummers.

 

 

Najaarsactiviteit: 18 september aanstaande
Schuiven naar boven