LWS in de media

Bestuurswissel Leeuwarder Watersport (LWS)

Afgelopen zaterdag nam Gerard de Graaf na vier jaar afscheid als voorzitter van de Vereniging Leeuwarder Watersport (LWS). Dit deed hij tijdens de tot twee keer toe uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Vanwege de corona werd de vergadering niet in het eigen clubhuis gehouden maar geheel volgens de geldende regels van het RIVM op een andere locatie.

In zijn afscheid blikte de vertrekkende voorzitter terug op een roerige maar zeker mooie tijd binnen deze vereniging die al in 1916 werd opgericht. Mede dankzij zijn geweldige inzet en ook met behulp van zoveel vrijwilligers is de vereniging bijna weer terug bij wat het ooit was.

“Helaas is Corona ook van invloed geweest op onze vereniging”, zegt de Graaf. “Geen ruimte voor activiteiten en ook het contact op de haven was anders dan ooit. Door de Corona is er echter geen daling waarneembaar in het ledental, dat is juist toegenomen net als het aantal ligplaatsen”, zegt de Graaf. Paul Zwarts verantwoordelijk voor de havenzaken onderschrijft dit. “Je ziet duidelijk dat mensen voor een boot hebben gekozen dit jaar in plaats van naar het buitenland te gaan. Met het aantal aanvragen voor een ligplaats kan ik zo twee havens vullen”, zegt Zwarts die creatief te werk ging en nog enkele ligplaatsen wist te creëren.

Toch blijft het bestuur kritisch richting de toekomst. Eén van de redenen is de vergrijzing binnen de vereniging. Er zijn nog een flink aantal ‘stille leden’ die wel contributie betalen maar geen boot meer hebben. Uit loyaliteit blijven ze lid maar ook dat houdt een keer op. Het bestuur gaat zich in de toekomst richten op de jongere generatie, en misschien nog wel belangrijker, de herinrichting van de eigen jachthaven aan de Wijde Greuns. Sommige schiphuizen verkeren in een slechte staat en daar moet op korte termijn verandering in komen.

Voorlopig gaat de voorzittershamer weer even terug in het vertrouwde gelakte kistje want tot op heden heeft er zich nog geen nieuwe voorzitter aangemeld. Wel zijn Ronald van Aken en Marcel Wouters toegetreden tot het bestuur maar de functie van voorzitter blijft voorlopig vacant. Naast Gerard de Graaf nam ook Corné van Erven afscheid van de LWS.

Artikel over bestuurswisseling | 04 oktober 2020


Artikel over 100-jarig bestaan van de vereniging | 17 oktober 2016

Schuiven naar boven