LWS ALV 6 april 2024

Het was een warme dag.

Buiten scheen de zon en binnen hadden wij het druk. Er komt daarom een extra ALV om gedegen ten tonele te kunnen komen en alle informatie voorhanden te hebben zodat wij met zijn allen een goed besluit kunnen nemen over met name de Lebret en nieuwbouw schiphuizen problematiek.

Ook zijn er wat bestuurs wisselingen geweest en zijn er jubilarissen geëerd. Deze waren echtter niet aanwezig maar zullen de bloemen en oorkonde thuis ontvangen.

Ria Sterenberg is aftredend bestuurslid en is door Ronald van Aaken hiervoor bedankt. Ria heeft sinds het vertrek van de vorige penningmeester het bestuur ondersteund door zowel penningmeester als het secretariaat te beheren. Dit was zeker in het begin met een aantal uitzoek projecten een helse klus. Wij bedanken Ria voor al dit werk en wensen haar samen met Johan een behouden vaart zowel op als naast het water.

Marcus Kleefstra wordt onze nieuwe Secretaris en Robert Hazeleger wordt onze nieuwe Penningmeester. Beide heren zullen zich in de komende tijd aan u voorstellen.

Overdracht zal natuurlijk in de komende tijd plaats vinden maar wij heten deze heren een heel hartelijk welkom en wensen veel succes in de komende strijd van onze mooie haven.

Nadere informatie over een komende datum voor de extra ALV volgt nog als alle informatie binnen is.

LWS ALV 6 april 2024
Schuiven naar boven