Leeuwarder Watersport

Bestuursleden

Voorzitter

Vacant


Secretaris

Palle Bruggeman (Boksum)


Penningmeester 

Ronald Gerlofsma (Assen)


Leden

Ronald van Aken (Leeuwarden)

Albert Tonnis (Giekerk) – aanspreekpunt clubhuis ‘De Kajuit’

Arjen de Wit (Hijlaard)

Marcel Wouters (Leeuwarden) – aanspreekpunt communicatie en website

Paul Zwarts (Leeuwarden) – aanspreekpunt havenzaken


 

Vergaderdata : 4 november  &  9 december

 

 

De vereniging is te bereiken via : info@lwsleeuwarden.nl

Schuiven naar boven