Leden van verdienste

De Vereniging kent de volgende Leden van Verdienste:

2018:

Tj. de Jong
J. Kloostra

2019:

A.S. Klijnsma
C.J. de Graaf

In het clubboek vindt u een volledig overzicht van alle Ereleden en Leden van Verdienste over de jaren heen.

Schuiven naar boven